Hvad er kondens?

Kondens er aflejring af vand, og man ser oftest kondens på genstande som f.eks. kolde flasker, spejle i badeværelser, bilruder og vinduesruder. Kondensen dannes, når varm fugtig luft kommer i kontakt med en kold overflade. Varm luft kan binde betydeligt mere vand end kold luft, og hvis varm luft nedkøles (f.eks. på en rude), vil det overflødige vand i luften kondensere på genstanden.
Hvorfor dannes der kondens på ruderne?
Der findes ingen vinduer, der har samme overfladetemperatur som en velisoleret murstensvæg. For at opnå dette ville det være nødvendigt at have flere termoruder indbygget i samme ramme – og det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

Hvordan undgår man kondens?

  • Sørg for regelmæssig udluftning
  • Undgå så vidt muligt at hænge vasketøj til tørre inde i boligen.
  • Luk dørene til rum, hvor der laves mad eller tages brusebad.
  • Begræns antallet af potteplanter.
  • Sørg for at luftfugtigheden ikke overstiger 40%
  • Hold så vidt muligt en rumtemperatur på 21°C

Kondens på indvendig side af ruden?

Selvom udviklingen af de nye energivinduer har betydet, at ruderne er blevet betydelig varmere, har glasoverfladerne stadigvæk de koldeste overflader i et rum. Når den fugtige og varme luft indefra i f.eks. et køkken eller badeværelse rammer glasoverfladen, nedkøles luften, og der dannes kondens.
De første steder på ruden, hvor kondensen dannes, er altid langs kanterne eller dér, hvor ruden er sammenbygget med vinduets ramme. Dette skyldes, at de to stykker glas er bygget sammen ved hjælp af en afstandsskinne i aluminium, som er en god varme-/kuldeleder.
I energivinduer skal afstandsskinnen i ruden være af et materiale, som er “varmt”, eller ruden skal være indbygget i vinduets ramme med en tilstrækkelig “varm” dybde. Det betyder, at man med energivinduer ikke alene sparer på varmen, men også slipper for den irriterende kondens langs rudens kanter.

Kondens på udvendig side af ruden?

Dug kan i kortere perioder forekomme på udvendig side af energiruder. Fænomenet skyldes ikke defekte ruder – tværtimod. Det er den naturlige konsekvens af energiruders høje isoleringsevne.
Dug opstår, når temperaturen på udvendig side af ruden når den udvendige lufts dugpunkt. Det opstår normalt i perioder, hvor den relative luftfugtighed næsten når 100 procent – specielt om natten og tidligt om morgenen. Du kan se det samme fænomen i naturen på græs og blade. Vinduet tager aldrig skade af denne midlertidige fugtpåvirkning.